Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagielloński Panel 2002+

Zespół badawczy UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ilustracja logo projektu Uczelnia badawcza Inicjatywa Doskonałości

Koordynator badania - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Profesor w Instytucie Socjologii UJ oraz Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inicjatorka i Koordynatorka projektu Jagielloński Panel 2002+. Naukowo interesuje się zagadnieniami aktywnego starzenia oraz analizą danych/badaniami, uczestniczyła w wielu międzynarodowych i krajowych projektach, była ekspertką (m.in. dla Komisji Europejskiej, UNECE, OECD, Banku Światowego). Poza pracą – lubi dobre kino, relaksuje się słuchając muzyki filmowej. Odpoczywa najlepiej w Gorcach i Pieninach na wędrownych szlakach.  

więcej o

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

Bada procesy (poznawcze, motywacyjne) leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych (radykalnych przekonań ideologicznych, uprzedzeń i konfliktów społecznych). Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów.

więcej o

dr hab. Pawel Grygiel, prof. UJ

Socjolog, profesor w Instytucie Pedagogiki UJ. Naukowo skoncentrowany na zjawiskach izolacji / integracji społecznej w okresie dorastania, jak również analizie właściwości psychometrycznych narzędzi badawczych, ich adaptacji oraz możliwości praktycznego  wykorzystania współczesnych metod statystycznych (analiz czynnikowych, modelowania ścieżkowego, modeli równań strukturalnych, etc.) w naukach społecznych. W wolnym czasie słucha dziwnej muzykinp. współczesnego londyńskiego jazzu. Latem zamienia się w cyklistę. 

 

więcej o

Dr hab. prof. UJ, pracuje w Instytucie Socjologii UJ - badawczo, dydaktycznie i ekspercko zajmuje się problematyką miejską, w tym tematyką przestrzeni publicznej i miejskich społeczności lokalnych, oraz praktykami życia codziennego.  Lubi czytać i rozmawiać z ludźmi. Źle się czuje w bezruchu. 

więcej o

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Socjolog, profesor w Instytucie Socjologii UJ oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.  Prowadzi badania dotyczące rynku pracy, kapitału ludzkiego i edukacji. Interesuje się metodologią badań jakościowych i analizą danych. Lubi koty, aktywny odpoczynek, podróże, rower i hodowanie roślin.

więcej o

mgr Maksym Dębski

Nazywam się Maks, zajmuję się ewaluacją Projektu ZintegrUJ, ale nie oszukujmy się, przecież nie samą pracą człowiek żyje. Jestem byłym kolarzem szosowym, jak tylko na zewnątrz zaświeci słońce kręcę kilometry za miastem, zimą przerzucam się na narty biegowe. Gram w piłkę, biegam i burzę stereotyp, że sportowiec to taki niezbyt rozgarnięty gość!

 

więcej o

mgr Łukasz Fiedeń

Geograf, doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na dostępności przestrzennej, funkcjonowaniu i organizacji transportu zbiorowego oraz mobilności. Interesuje się także wpływem inwestycji drogowych na użytkowanie gruntów i jakość życia mieszkańców i zastosowaniami systemów informacji geograficznej w geografii człowieka. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w tym Komisji Geografii Komunikacji. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy IGiGP UJ. Aktywny krwiodawca. Kolekcjoner monet i modeli autobusów.

Link do strony Zakładu Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ: 
http://zrr.edu.pl/zespol/#1467703207300-a36a6865-cbc6

więcej o

Absolwentka socjologii UJ. Od 2012 r. pracownik administracji UJ, a także od 2016 r. pracownik CEAPP UJ.
W projekcie wspiera realizację badania od strony organizacyjnej.

Realizowała badania ewaluacyjne projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych (Fundusz Wyszechradzki, FIO, Swiss Contribution, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL). 

mgr Paulina Skórska

Absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje zespołami badawczymi, głównie w zakresie badań i analiz jakościowych, doradza agencjom rządowym. Podstawowe obszary pracy eksperckiej to edukacja, rynek pracy oraz analizy konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw. Pasjonuje się projektowaniem wnętrz i architekturą, miłośniczka podróży i sportów wodnych.

więcej o

Mgr Michał Wolszczak

Geograf, doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Zajmuję się badaniem przestrzeni miejskiej przez pryzmat aktywności pieszej. W badaniach wykorzystuję dane przestrzenne w tym dane GPS z urządzeń mobilnych, mapy mentalne oraz inne dane powstałe wskutek aktywności.  Kolekcjoner kart pocztowych i miłośnik dobrego designu.