Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagielloński Panel 2002+

Badanie panelowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie panelowe "Jagielloński Panel 2002+"

Witamy na stronie badania panelowego "Jagielloński Panel 2002+" realizowanego w ramach projektu Uczelnia Badawcza - Priorytetowego Obszaru Badawczego (Society of the Future) w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (Social (r)Evolutions Lab - SocRevLab). 

Celem projektu jest zapoczątkowanie badań panelowych, unikalnej inicjatywy do której zapraszamy osoby urodzone w 2002 roku. Projekt ma na celu uruchomienie wieloletniego badania panelowego osób wchodzących w dorosłość.

Badaniami obejmujemy szkoły średnie na terenie Krakowa. Badania będą realizowane w grupie osób z rocznika 2002, która doświadczyła szczególnych wydarzeń: strajku w 2019, pandemii 2020-2021, a 2021 to dla wielu rok zdawania matury i podejmowania decyzji o dalszej edukacji i pracy. Rozpoczęcie badań w 2021 pozwoli uchwycić sytuację osób wchodzących w dorosłość w okresie pandemii. Podczas kontynuacji badania będzie można porównywać tę sytuację do sytuacji kolejnych grup, np. kiedy pandemia przygaśnie i świat wróci do względnej normalności, więc jest to niepowtarzalny moment na uchwycenie sytuacji obecnych 18latków, ale z opcją monitorowania ich losów (aktywnego lub pasywnego dorastania, starzenia).

Zbierane dane w badaniach będą dotyczyły wybranych aspektów jakości życia, m.in.: aktywności edukacyjnej, aktywności społecznej (m.in. praca społeczna, wolontariat),  aktywności na rynku pracy, oceny stanu zdrowia, samopoczucia, przygotowania do radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach (w kontekście zdawania egzaminu dojrzałości),  planów kontynuowania nauki, podejmowania pracy zawodowej, wyjazdu z kraju, do innych miejscowości (mobilności przestrzennej), więzi społecznych, etc. 

Osoby, które odpowiedzą na to zaproszenie będą kierowane do formularza rejestracyjnego, aby uzyskać wszystkie wymagane zgody (zgodnie z RODO i możliwością kontaktowania się z badanymi w przyszłości (w tym w badaniach pilotażowych). Następnie osoby zarejestrowane będą otrzymywać potwierdzenie udziału w projekcie i  podziękowanie za gotowość do przekazywania swoich danych do dalszych badań przez Zespół UJ.

Badania planujemy rozpocząć w 2021 r. Chcielibyśmy, aby projekt był realizowany przez kolejne lata i dowiemy się więcej o losach, wyborach życiowych, czynnikach wpływających na dalszą aktywność edukacyjną, społeczną czy sytuacji na rynku pracy.

Nad realizacją badania nadzór sprawuje interdyscyplinarna kadra naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. z Instytutu Socjologii, Instytutu Psychologii, Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej).