Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada projektu

Jagielloński Panel 2002+

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada projektu Jagielloński Panel 2002+

 Projekt "Jagielloński Panel 2002+" wspierają eksperci: Prof. Kathrin Komp-Leukkunen oraz Prof. Dr. Jochen Mayerl. 

Prof. Kathrin Komp-Leukkunen

Fotografia Profesor Kathrin Komp-Leukkunen

Kathrin Komp-Leukkunen jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie polityki społecznej oraz kierownikiem grupy badawczej ds. starzenia się populacji. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego. Jej zainteresowania badawcze obejmują starzenie się społeczeństwa, pracę, przechodzenie na emeryturę, cykle życia, politykę socjalną oraz metody badawcze. Była stypendystką Marie-Curie, przewodniczącą Sieci Badawczej ds. starzenia się w Europie oraz Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Sieci Badawczej Metod Ilościowych oraz członkiem zarządu czasopisma „Work, Employment and Society” (pol. Praca, zatrudnienie i społeczeństwo) oraz członkinią Komitetu Sterującego fińskiej części badania panelowego „Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe” (pol. Badanie zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie) – SHARE. Ostatnie publikacje obejmują: “Capturing the diversity of working age life-courses: A European perspective on cohorts born before 1945”, Plos ONE (pol. Uchwycenie różnorodności w cyklach życia w wieku produkcyjnym: europejska perspektywa na kohorty urodzone przed 1945); “Breadwinner models revisited: How a couple’s combined work histories influence the retirement transition”, Social Politics  (pol. Zrewidowane modele żywiciela rodziny: jak połączone historie zawodowe pary wpływają na sposób przechodzenia na emeryturę) oraz “What life-course research can contribute to futures studies”, Futures (pol. Jakie badania nad cyklem życia mogą przyczynić się do studiów nad przyszłością).

Prof. Dr. Jochen Mayerl

Fotografia Prof. Dr. Jochen Mayerl.

Prof. Dr. Jochen Mayerl jest profesorem socjologii w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Behawioralnych i Społecznych Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz skoncentrowanym na empirycznych badaniach społecznych. Jest aktualnym koordynatorem centrum kompetencji metodycznych na Uniwersytecie w Chemnitz jak również koordynatorem Sieci Badawczej RN21 "Metody Ilościowe" Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Jego badania koncentrują się na rozwoju metodologii sondażowej, metod statystycznych empirycznych badań społecznych (szczególnie modelowania równań strukturalnych), badań behawioralno-poznawczych, społecznych uwarunkowań zmian, stabilności postaw oraz ksenofobii i etnocentryzmu w socjologii  środowiskowej.